Satsang voor ouders en kinderen

SATSANG VOOR OUDERS

Voor kinderen is het van wezensbelang dat hun ouders – en andere volwassenen
op een respectvolle en vreedzame manier met zichzelf, elkaar en hun kinderen omgaan.

Kinderen van deze tijd vragen van ouders dat zij zich meer bewust gaan worden.
van hun ware natuur, hun gedrag, gedachten en gevoelens.

Satsang kan je daarbij helpen.
Satsang is een directe weg zonder specifieke technieken en methoden.
Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en
de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent.

En wat jouw rol is in de moeilijkheden die je ervaart met je kind(eren).
Kinderen zijn immers de spiegels van wat zich op zielsniveau afspeelt
bij henzelf en bij hun ouders.

De essentie van satsang is het aan licht brengen van datgene
wat in stilte altijd aanwezig is.
Het is de herkenning van dit als je eigen ware natuur:
bewustzijn, zijn en vrede.
Een bewuste ouder maakt een gelukkig kind!

Satsang gebeurt op een respectvolle en liefdevolle wijze
in een (kleine) groep mensen.

Voor meer informatie en opgave:
Cathelijne Wijnberg, info@kiddock.nl
Mobiel : 06.28796538

Praktische informatie
Locatie : Grote Zaal, Silva Sanat in Ede
Wanneer : maandelijks ( 1 x per maand)
Kosten : 15,00 Euro (inclusief koffie en thee)