TalentCompass

Het talentcompass is een talentenonderzoek voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Waarom talentenonderzoek en begeleiding?

Het zou toch geweldig zijn wanneer je als kind al inzicht kan krijgen in wat je op deze wereld komt doen en welke talenten je daarvoor hebt.

Of wanneer je als volwassene meer zicht hebt op je eigen talenten en er zo bewuster mee om kan gaan.

Het talentenonderzoek beschrijft:

  • waarom het kind / de volwassene zich gedraagt zoals hij/zij zich gedraagt
  • vanuit welke motivatie en waartoe het kind of de volwassene zich beweegt
  • hoe effectief / ineffectief het kind of de volwassene zijn / haar talenten inzet
  • wat de leervoorkeuren van het kind of de volwassene zijn
  • welke sociale context ideaal is om de talenten van het kind/ de volwassene effectief in te zetten

Voor Volwassenen:

Talent is wat je bent. Het is de basis van wat je als mens kunt betekenen. En je geeft er betekenis mee aan je bestaan.

Iedereen heeft talenten. Door je talenten te ontdekken kun je ze beter inzetten en ontwikkelen. Ze herkennen is de start van het benutten ervan. Als je denkt en handelt vanuit talent kun je beperkingen loslaten en eigen kracht versterken. Met als gevolg dat je zelfvertrouwen groter wordt, je je gelukkiger voelt en veerkrachtig.

Voor Kinderen

Met het KidsCompas talentenonderzoek gaan kinderen op reis; we ontdekken samen hun talenten en brengen ze in kaart. Zo ontdekken we wie het kind is, waarom het is zoals het is en vooral waarom het uniek is.

Kinderen worden vaak beoordeeld op wat ze niet kunnen in plaats van wat ze wel kunnen. Het Kidscompas kijkt juist naar wat een kind wel kan en wat het innerlijk motiveert. Dat wat vanzelf gaat, daar ben je automatisch goed in.

Zo ontwikkelt het kind vanuit zijn talenten een kompas die hem of haar de weg wijst bij het avontuur van leven met al zijn wisselende landschappen en weersomstandigheden.

Het Kids Compas is een slimme test die inzicht geeft in de talenten van je kind. Het brengt drijfveren en mogelijkheden, motivaties en leerstijlen in kaart en geeft zo een beeld van wie je kind van nature is.

Wanneer kun je het Kids Compas inzetten?
Als ouder maak je weleens zorgen over de opvoeding van je kind. Je vraagt je soms af of je wel genoeg tijd en aandacht hebt voor je kind. Zit hij of zijn wel goed in zijn vel? Haal je wel het beste in hem of haar naar boven? Maak je de juiste keuzes in opvoeding of onderwijsaanbod?

Er kunnen problemen zijn, bijvoorbeeld als je kind ongelukkig lijkt, en hij /zij

  • niet meer vrolijk rondloopt maar lusteloos is
  • liever in bed blijft dan naar school gaat
  • zich terugtrekt en zich niet meer uit
  • gedrag vertoont dat bij anderen een negatieve reactie oproept
  •  flink onderpresteert zonder direct aanwijsbare reden en/of je het idee hebt dat de school je kind niet goed begrijpt

Maar ook bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals bij schoolkeuzes en vervolgopleidingen het kind niet weet wat het wil.

En tenslotte ook, wanneer je kind kind gelukkig is en zichzelf toch beter wil leren kennen.

Volwassenen
Het talentenonderzoek kan ook ingezet worden bij volwassenen, zonder dat er een kind gerelateerde vraag is. Bijvoorbeeld als onderdeel van coaching en therapie. Bij vragen over werk, werk ik samen met Esther Bos coaching.

Ouders
Het kan heel waardevol zijn om het compas van ouders en kind naast elkaar te leggen. Zo wordt duidelijk wat de sterke en zwakke kanten zijn in de relatie tussen ouder en kind, en waar (on)mogelijkheden liggen. Het geeft een duidelijk beeld en verklaart soms bepaalde moeilijkheden in de omgang tussen ouder en kind.

Leerkrachten
Ook leerkrachten kunnen een talentenonderzoek afnemen, om mogelijkheden en beperkingen van het onderwijs van de leerlingen in de klas in kaart te brengen. Net als het kind, heeft ook de leerkracht immers zijn of haar eigen talenten.