Wat zijn opstellingen

Door een opstelling wordt visueel zichtbaar én ervaarbaar dat je verbonden met een groter geheel. Je voelt, ziet en ervaart wat er aan de hand is.

Een opstelling gaat naar de kern van een probleem of patroon en is daardoor vaak veel effectiever dan jaren therapie.

Een familieopstelling laat zien hoe je in liefde ten diepste met je familie verbonden bent, maar ook hoe je daar vanuit dezelfde liefde, op onbewuste niveau mee verstrikt kan zijn.

Zo kan je bijvoorbeeld zonder dat je het weet, het zware lot dragen van iemand anders uit een voorafgaande generatie.

Of je kan onbewust vanuit eerder familieleed iets ‘zichtbaar’ maken, dat in de familie nog niet verwerkt werd of nog geen plaats kreeg.

Door familieopstellingen worden de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knellingen daartussen herkend en soms ook weggenomen.

Er zijn vele soorten opstellingen

Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen, onderzoeken of waarin je wilt groeien.

Opstellingen kunnen beweging brengen rondom thema’s als ziekte, relaties, familie en kinderen.

Ook is het een krachtig middel als het om emoties of steeds terugkerende gedachten gaat.

Je kunt op vele manieren en vele thema's opstellen. Bijvoorbeeld je familie, een gevoel, een verlangen, een vraag of keuze etc.

Ook de vorm of manier van opstellen verschilt.
Ik geef zowel individuele opstellingen als groepsopstellingen.

Hoe kan het dat een opstelling zo werkzaam en helend is?

Het is niet geheel duidelijk hoe een opstelling "werkt". Wel zijn er een aantal aspecten die een rol spelen.

  1. Zo spreken Bert Hellinger e.a over het wetende veld’ of het lege midden, een onzichtbaar, alles omvattend energieveld, dat mensen en materie over tijd en ruimte heen met elkaar verbindt. In de kwantumfysica ontstaat meer wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van dit energieveld, ook wel het ´Zeropoint field´ genoemd.
  2. Diverse bestaansdimensies lijken ervaarbaar te worden. Vanuit speciale afstemming en de kracht van het nu, kunnen mensen leren andere energievelden te ervaren. Aspecten waar we in het dagelijks leven vaak aan voorbijgaan.
  3. De ziel/familieziel. In een opstelling worden we uitgenodigd om signalen te ervaren vanuit die andere dimensies in onszelf. “Onze ziel beweegt en inspireert ons”. Zij ‘spreekt’ a.h.w. haar eigen taal. Een taal die we in het dagelijks leven niet zomaar verstaan. In opstellingen lijkt onze ziel eerder de sturende kracht te zijn achter onze levenservaringen.

Intensieve ervaring
Een opstelling is een intensieve ervaring. Dat geldt voor zowel de vragensteller, als de representanten. Ik raad je dan ook aan om de volgende dag en eventueel ook daarna, te zorgen voor voldoende rust en ontspanning, waarin je je ervaringen kunt laten bezinken.

Aan een opstelling gaat een of meerdere gesprekken/sessies vooraf op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst.