Rechten van kinderen

Janusz Korzcak was een Joods- Pools pedagoog uit de vorige eeuw en grondlegger van de rechten van het kind. Hij eiste
Respect voor de rechten van het kind:

Zijn recht op de dag van vandaag. Leven in het nu in plaats van de toekomst, bijvoorbeeld. In het ‘nu’ valt het meeste te leren. En net al volwassenen hebben kinderen soms ook een dag waar ze niet in van alles zin hebben.

Het recht om te zijn wie hij is.  Er zijn dus geen kinderen die afwijken van een norm. Ieder kind heeft zijn uniciteit en talenten. Eigenlijk zegt Korczak dat ieder kind heel bijzonder is, en probeer niet van een kind iets te maken dat het niet is.

Zijn recht op een eigen leven en eigen dood. Korczak schrijft hierover: ” Uit angst dat de dood het kind uit ons leven wegrukt, ontnemen wij het kind het recht om te leven”. Leven zonder (of: met minder) angst, is leven in liefde. 

” Deze en al die andere mensenrechten gelden niet pas als je volwassen bent. Het kind komt deze rechten toe omdat hij al vanaf zijn geboorte een volwaardig mens is.”

Prachtig toch? Het gedachtegoed van Korczak blijft mij inspireren bij het werken met kinderen.
zie ook Janusz Korczak Stichting